Skip to content

Мария Акрабова

Доц. Мария Акрабова е завършила Испанска филология в Софийския университет, доктор по латиноамериканска литература в Университета в Канзас, САЩ, ръководител на Катедрата по съвременни езици в Метрополитанския щатски университет в Денвър.

Области на изследване: лингвистични методи в литературните изследвания, теория на литературните жанрове, философия на езика, културология.