Списание de Lingva

Списание de Lingva е ежегодно електронно издание.

Създадено е от преподавателския екип на Магистърската програма „Приложна лингвистика“ към Катедрата по испанистика и португалистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ като средство за разпространение на широка гама от разработки в различни изследователски области: теоретичната и приложна лингвистика, комуникацията, когнитивната лингвистика, дискурса и чуждоезиковото обучение.

Насочено към изследователи от посочените области, изданието се стреми да предостави отправни точки за размисъл върху подходите и постиженията в тези сфери.

Очаквайте първия ни брой!