Skip to content

Евгения Вучева

Проф. д.ф.н. Евгения Вучева е професор по общо и романско езикознание, доктор на филологическите науки, основател на магистърската програма „Приложна лингвистика“.

Изследователските ѝ интереси са в областите философия и теория на езика, общо и съпоставително езикознание, съвременно испанско езикознание (морфология, стилистика).