Skip to content

Алешандре Вейга

Проф. д-р Алешандре Вейга е професор по испански език във Факултета по хуманитарни науки на Университета на Сантяго де Компостела, кампус Луго, Испания. Основните му изследователски области са фонологията и глаголният морфосинтаксис, със специално внимание към испанския и галисийския език, както в техните синхронни, така и в диахронни измерения. Работи и върху изучаването и реконструкцията на средновековни испански текстове.

Във Факултета по хуманитарни науки в Луго той основава през 1995 г. едно от най-престижните филологически списания: „Moenia. Lucense Magazine of Linguistics and Literature“, публикувано от Университета на Сантяго де Компостела.

През 2008 г. е удостоен с титлата „доктор хонорис кауза“ от Нов български университет в София. Два пъти е изнасял лекции пред студенти от Софийския университет.