Skip to content

Прием и обучение

Кандидатите за магистърската програма „Приложна лингвистика“ трябва да имат завършено висше филологическо образование с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и минимален успех „добър“ (средно аритметично от общия
...continue reading Филолози

Кандидатите за магистърската програма „Приложна лингвистика“ трябва да имат завършено висше образование с образователно-квалификационната степен „бакалавър“ и минимален успех „добър“ (средно аритметично от общия успех
...continue reading Нефилолози