Skip to content

Практическа граматика, II част

Дисциплината Практическа граматика, II част е насочена към задълбочаването и усъвършенстването на знанията по практическа граматика. Учебното съдържание обхваща употребата на подчинителното наклонение в самостойни и някои видове подчинени изречения. Целта е да се развият уменията за граматичен анализ на текст. Предвидени са и часове за превод от български на испански език, в които се затвърждават знанията по нормативна граматика и се развиват уменията за писмен превод на испански език на оригинални текстове от български автори.

Преподаватели:
екип
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текущ контрол 80 %
2. Изпит 20 %
Кредити:
5 ECTS