Skip to content

Мигел Касас

Проф. д-р Мигел Касас Гомес е професор по общо езикознание в Университета в Кадис, Испания, гост-професор по лингвистика в много европейски и латиноамерикански университети.

Изследванията му са в областта на семантиката, лексикологията и лексикографията, терминологията, лингвистичната историография, езиковите вариации, социолингвистиката и езиковата антропология.

Директор на изследователската група за върхови постижения „Semaínein“; основател на специалност Лингвистика и на бакалавърската степен по лингвистика и приложни изследвания в университета в Кадис, наложена в Европейското пространство за висше образование (2001-). Директор на престижното списание „Прагмалингвистика“ и на Университетския център за изследвания по приложна лингвистика.