Skip to content

Анхел Лопес

Проф. д-р Анхел Лопес Гарсия-Молинс е заслужил професор на Университета във Валенсия, Испания, член-кореспондент на Северноамериканската Академия за испанския език, „доктор хонорис кауза“ на Националния университет за дистанционно обучение (UNED), Испания, „доктор хонорис кауза“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Приятел на Катедрата по испанистика и португалистика.

Има академични и научни заслуги във всички области на филологическите науки: теория на езика, история на лингвистиката, испанска лингвистика, испанска семантика, социолингвистика, история на испанския език, литература, теория на литературата и масовата култура, дидактика на испанския език, както и интригуващи теми за произхода на езика, невролингвистиката и психолингвистиката, изследвани от налагащата сe гледна точка на теорията на еволюцията.

Най-забележителният му принос към лингвистиката е лиминарната граматика. Основател на т. нар. Валенсианска школа, изследователска група, приобщила последователи и от други университети, която се радва на национално и международно признание.