Skip to content

Магистрите споделят

 

Красимира Димитрова (2019 – 2020 г.)

Преподавател по португалски език, „Камойш“ – Институт за сътрудничество и език

Това, което прави магистърската програмата по Приложна лингвистика толкова вдъхновяваща, са преподавателите. Учите ни не просто на материала от дисциплините, а на реалните неща от живота. Всеки от вас подкрепя и поощрява индивидуалността ни и дава свобода за изява с точните насоки за развитие. Самите дисциплини са разнообразни и интересни, а лекциите – задълбочени и увлекателни, в приятелска среда. Искрено се радвам, че имах тази възможност.  (Послепис: Всеки път нямах търпение да отида на лекция, винаги много забавно, интересно, точно по въпросите, които ме вълнуват. Научих страшно много неща за света и за себе си от всеки от вас, по различен път; също така не мога да пропусна да кажа, че и съм се смяла искрено.)

 

Изабел Димитрова (2019 – 2020 г.)

Управление на проекти, Advent Group

Магистратурата „Приложна лингвистика“ ми даде възможност да науча много неща, доизграждайки вече наученото в бакалaвърската програма „Португалска филология“ – напълно в реда на нещата предвид вниманието на същите прекрасни преподаватели (и срещата с нови такива)! Благодаря Ви: проф. д.ф.н. Евгения Вучева, доц. д-р Донка Мангачева, доц. д-р Адриана Миткова, доц. д-р Анелия Спасова, гл.ас. д-р Никола Кръстев, ас. д-р Вера Киркова, гл.ас. д-р Милена Маринкова, гл.ас. д-р Боряна Кючукова!

 

Теодора Цанковска (2019 – 2020 г.)

Quality Experience Specialist в The Stars Group

Радвам се, че бях част от магистърската програма по Приложна лингвистика.
Обучението ми в нея ме научи  на дисциплина, отдаденост и задълбочи интереса и познанията ми за езика.
Хареса ми разнообразието от дисциплини и фактът, че можех да избирам измежду различни полезни  курсове според интереса ми. Успях да усъвършенствам уменията си по превод, което ми помогна много и при подготвянето на дипломната ми работа след това. Имахме и дисциплини с доста практическа насоченост, което е изключително важно и помага на студентите като им дава възможност да видят и усетят каква е и би била работата в реална среда.
Всички преподаватели, които са част от тази магистърска програма, са на много високо ниво и съм благодарна на всички тях, че имах удоволствието и честта да черпя знания от тях.

Демина Иванчева (2018 – 2019 г.)

Докторант в Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание в СУ „Св. Климент Охридски“

В магистърската програма по Приложна лингвистика имах удоволствието да изучавам дисцпилини, които ми помогнаха да задълбоча познанията си в областта на езикознанието, да се запозная с различни гледни точки за произхода и еволюцията на езика и да разбера колко важно е да го познаваме добре, за да умеем да го използваме правилно във всеки един момент.

 

Соня Рафат Гафер (2018 – 2019 г.)

Докторант в задочна форма на обучение, Катедра „Испанистика и португалистика“, СУ„Св. Климент Охридски“, Procurement Manager at HCL Technologies

В МП „Приложна лингвистика” имах възможността да наградя знанията си по лингвистика и португалски език, които добих по време на редовното си обучението по специалност „Португалска филология“, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Обучението ми и в двата профила - Превод и Комуникация, разкри пред мен нови хоризонти както в научен, така и в професионален план. Адекватно поднесеният учебен материал и старанието на преподавателския екип, превръщат ученето в приключение. Препоръчвам МП „Приложна лингвистика” на всеки, които търси академично, професионално и личностно развитие.

Доника Станчева (2018 – 2019 г.)

Client Success Expert, Pontica solutions

Записах тази магистратура с цел да изучавам главно лингвистика – материя, която провокира и до днес интерес у мен. Неусетно как заедно с тази област, бях въвлечена и в света на общуването, комуникацията с останалите и реалната употреба и същина на езика. Да учиш правила, теория, норми е едно, да видиш как езикът се проявява, създава и свързва е различно. Работя във водеща компания за финансови услуги, където ежедневно комуникирам с клиенти основно с португалски език. Заедно с това участвам в обучението на новите кадри в екипа - позиция, която изисква от мен владеене на езика и нормите на общуване, характеристики изградени и полирани именно в процеса ми на обучение. Именно след участието ми в тази магистратура (участие, защото се чувствах именно като част от цяло, а не страничен наблюдател), осъзнах каква тежест и колко други скрити елементи съдържа езикът в себе си.

Ваня Тошева (2018 – 2019 г.)

Преподавател по испански език в частна гимназия „Образователни технологии“ и заклет преводач на свободна практика

Избрах магистърската програма още докато бях бакалавър, трети курс. Знаех с какво исках да се занимавам и бях проучила всички възможни варианти. А когато се появи направлението по превод, бях повече от щастлива. Обучението по тази програма премина гладко, вдъхновяващо, с голям интерес се впуснах в това ново предизвикателство. Академичната година мина неусетно, чак не ми се искаше да свършва!

 

Доротея Николова (2018 - 2019 г.)

Учител по испански език в IVЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“ – гр. Варна

Изключително съм доволна, че избрах да запиша МП „Приложна лингвистика“, защото участието ми в програмата разшири и задълбочи познанията ми за езика и допринесе за личностното ми израстване. Тази година надхвърли очакванията ми и съм щастлива, че имах привилегията да работя с такива ерудирани преподаватели.

 

Невена Цачева (2017 – 2018 г.)

На първо място бих искала да отбележа, че преподавателският екип на МП по Приложна лингвистика е страхотен и материалът се преподава по разнообразни начини и чрез интересни задачи за изпълнение, с които се усвоява по-добре. Учебният план е разнообразен: от традиционни лингвистични дисциплини до интердисциплинарни предмети, които за мен се оказаха вдъхновяващи за магистърската ми теза. И не на последно място, разписанието на занятията е подходящо за студенти с работен график и може да се съчетава успешно с други ангажименти, които повечето студенти имат.

Натали Петрова (2017 – 2018 г.)

Account specialist в Модис България ЕООД

Благодарение на магистърската програма по Приложна лингвистика успях да разширя и задълбоча познанията си в сферата на лингвистиката и комуникацията. Бях изключително доволна от възможността да избирам дисциплините, които представляват най-голям интерес за мен. Трайна следа оставиха в мен часовете по Прагматика и дискурс, Психология на рекламата и Практикум по превод. Именно поради тази причина бях много щастлива, когато разбрах, че в програмата е включен новият модул Превод и редактиране, който несъмнено ще развие преводаческите умения на бъдещите магистранти и ще им разкрие тънкостите на майсторството в превода.

Мартина Герджилова (2016 – 2017 г.)

редовен докторант, Катедра „Испанистика и португалистика“, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

МП „Приложна лингвистика” ми помогна да надградя и усъвършенствам знанията си за езика и комуникацията. Разкри пред мен успешната реализация в сферата на лингвистиката и ме насочи да потърся призванието си в науката.

 

Маргарита Панайотова (2015 – 2017 г.)

Преподавател в частно училище „МариЕс“ , гр. Сливен

Съхранявам най-добри спомени и впечатления за времето на обучение в МП „Приложна Лингвистика“ . Подготовката на магистърската теза ми помогна да израсна и да се обогатя, за което съм благодарна на всички мои преподаватели, които даряват знания и светлина на тези, които ги търсят.

Катерина Георгиева Питова (2015 – 2016 г.)

хон. ас. по португалски език, Катедра „Испанистика и португалистика“, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Щастлива съм, че имах възможност да се обучавам в така добре изградена магистърска програма. Дисциплините бяха разнообразни, отлично изготвени и интересно поднесени. Избрах да завърша едновременно и двата профила - Лингвистика и Комуникация, което ми предостави много възможности за по-нататъшно развитие.

 

гл. ас. д-р Рая Райчева (2009 – 2011 г.)

Катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Магистърската програма по „Приложна лингвистика с испански език“ бе важна стъпка от професионалното ми развитие. Тази магистърска програма е чудесна възможност за всеки бакалавър да разшири и задълбочи познанията си в области като езикознание, семиотика, психолингвистика, прагматика и др.

 

гл. ас. д-р Гергана Ганева (2005 – 2007 г.)

Факултет по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“

За мен най-яркото впечатление от обучението ми в МП „Приложна лингвистика“ беше срещата с преподавателите и учените, които участваха в нея. Тогава бях истински увлечена от професионализма, ерудицията, прецизността и научната толерантност на преподавателите, които представяха цялостни, обмислени и мащабни университетски курсове. От голямо значение за мен беше подготовката на магистърската ми теза, която впоследствие използвах при написването на докторска дисертация.

 

ст. преп. д-р Татяна Иванова (2004 – 2006 г.)

Университет за национално и световно стопанство

Теоретичните предмети в магистърската програма „Приложна лингвистика“ са умело съчетани с практическите, което прави програмата изключително полезна за надграждането на знанията и уменията на студентите, придобити в бакалавърската степен, и успешното им приложение в различни сфери, като например политика, преподавателска или преводаческа дейност, журналистика, връзки с обществеността, реклама, туризъм и др. Разнообразието на предметите също така спомага студентите да се запознаят с различни възможности за последващо професионално развитие и да изберат тази, която най-добре отговаря на характера, интересите, способностите, знанията и целите им.

д-р Росица Райнова (2003 – 2005 г.)

Преподавател по испански език, ръководител учебна дейност и главен методик в езикова школа „Иберика“

Необятният свят на лингвистиката винаги е бил любопитен и притегателен за мен. Ето защо, магистърската програма беше моят логичен избор, където не само задълбочих знанията си и разширих хоризонта си, но и обикнах науките за езика още повече. Не мога да не отбележа и впечатляващия професионализъм, отдадеността към науката и отношението от страна на преподавателите, с които работих, които са мерило за висок стандарт в работата ми и до днес.

 

ас. д-р Райна Танчева (2001 – 2003 г.)

ПУ „Паисий Хилендарски“

Програмата надгражда и обогатява както практическите знания и умения по испански език, така и теоретичната езиковедска осведоменост, като по този начин осигурява една отлична подготовка за пазара на труда. Лично аз съм изключително доволна от придобитото образование, тъй като реализацията, която получих след това — заклет преводач и университетски преподавател, ми носи истинско удоволствие и удовлетворение.

 

Емилия Тимова (2001 – 2003 г.)

GetYourGuide, Berlin / Fraud Operations Agent 

Имам много добри впечатления и хубави спомени от магистърската програма. Едно от най-ценните за мен неща беше, че имахме възможността да черпим знания от преподаватели с дългогодишен опит, с които не бяхме имали допир по време на бакалавърския курс на обучение. Това успя да надгради солидната основа, която получихме от преподавателите ни в предишните четири години. Най-сърдечни благодарности на всички, които се грижеха за това, нашите познания да са на ниво през тези пет години и половина.

 

гл. ас. д-р Никола Кръстев (2001 – 2003 г.)

Катедра „Испанистика и португалистика“, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Завърших магистратурата година-две преди тя да започне да придобива сегашния си облик. И въпреки това, тя осветли посоката сред джунглата от възможности. Специализирах в Испания, на два пъти в Мексико. И не само това. От голям почитател на испаноамериканската литература се превърнах в заклет фен на лингвистиката. И така до днес, когато тя продължава да хвърля светлина върху моята си пътечка...