Skip to content

Учебен план

„Приложна лингвистика“ е действаща магистърска програма с ежегоден прием от 2004 г. Тя е двусеместриална. Титулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област.
...continue reading Филолози

„Приложна лингвистика“ е действаща магистърска програма с ежегоден прием от 2004 г. Тя е трисеместриална. Tитулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област.
...continue reading Нефилолози