Преподавателски екип

Екипът от преподавателите е многопрофилен, титулярите на всички дисциплини са водещи специалисти в съответната област.