Skip to content

Превод и лексика, IV част

Дисциплината Превод и лексика, IV част е насочена към задълбочаването на знанията по испански език и достигането на високо ниво на езикова компетентност. Целта е да се обогати речниковият запас на обучаемите в областта на специализираната лексика от различни научни области, както и да се развият умения за писмен превод от испански език на текстове, принадлежащи към различни функционални стилове.

Преподаватели:
екип
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текущ контрол 80 %
2. Изпит 20 %
Кредити:
4 ECTS