Skip to content

Превод и лексика, II част

Дисциплината Превод и лексика, II част е насочена към обогатяване на знанията по лексика и изграждане на умения за превод от испански език. Целта е студентите да развият способност да разбират и анализират оригинални художествени и публицистични текстове на испански език, подбрани така, че да представят максимално разнообразие по отношение на теми и стилове. Часовете по превод имат за цел развиване на уменията за писмен превод на текстове, принадлежащи към литературния стил, от съвременни испански автори.

Преподаватели:
екип
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текущ контрол 80 %
2. Изпит 20 %
Кредити:
5 ECTS