Skip to content

Португалски език – практически курс, IV част

Дисциплината разгръща пълноценно комуникативната компетентност на студентите и осигурява максимално приложение на изучаваните теоретични постановки. Има за цел да обогати и обобщи натрупаните знания и умения по португалски език, като осигурява активно участие в обучението и подготовка за различни сфери и равнища на междуличностното общуване.

Преподаватели:
екип
Характеристика:
приложна дисциплина
Статус:
задължителна (Подготвителен базов модул)
Форма на обучение:
редовна
Формиране на оценката:
1. Текущ контрол 20 %
2. Изпит 80 %
Кредити:
12 ECTS